Çetin Acar
Doğum bir sanatmıdır? -öyleyse yaşamakta... Elinde, dilinde yürümek karelerin..

ŞİİRLER

121

AYLA YOL